Formaldehid

Metanal ili formaldehid se koristi za ili kao:

  • proizvodnju polimera
  • konzervaciju
  • dezinfekciju (zbog toksičnosti više ne)
  • fiksativ za tkiva
  • agens za balsamovanje

Često se koristi u tkaninama, da im da „osobinu za lakšu negu“, ali i kao komponenta presovanog drveta.

Za formaldehid je dokazano da izaziva rak kod životinja, a može da izazove i rak kod ljudi. Ostali česti nepovoljni efekti po zdravlje uključuju umor, osip na koži, i alergijske reakcije.

csm_formaldehyde-brain_02_898c8a7489

Izvor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s