Osobine aldehida i ketona

Aldehidi i ketoni su polarna jedinjenja i zbog toga ključaju na višim temperaturama nego nepolarni alkani istih molekulskih masa. Osim toga, aldehidi i ketoni ključaju niže od alkohola iz kojih se dobijaju oksidacijom, jer ne mogu da grade vodoničnu vezu između molekula. Ali, kada se karbonilno jedinjenje pomeša sa vodom, moguća je vodonična veza između vodonikovog atoma iz vode i kiseonika karbonilne grupe, pa se niži aldehidi i ketoni rastvaraju u vodi.

Izvor

Advertisements